01
02
03

Lastavice (vjetar-lajsne), opšavi zabata, opšavi atika

Izrađujemo i ugrađujemo sve navedene proizvode. Debljine materijala su prilagođene potrebama investitora i pravilima struke.

vjetar-lajsna(lastavica)