01
02
03

Vertikale (cijevi)

Izrađujemo i ugrađujemo sve tipove vertikala i to od raznih materijala i raznih promjera: FI 60, FI 80, FI 100, FI 120, a moguće je izraditi i kvadratne vertikale i vertikale različitog promjera od navedenih.
Debljine materijala su prilagođene potrebama investitora i pravilima struke.

cijevi  koljena-za-cijevi