01
02
03

Trapezni krovni pokrovi

Izrađujemo i ugrađujemo sve tipove trapeznog krovnog pokrova, i izrađujemo netipske profile trapeznog krovnog pokrova, radi uklapanja u postojeće krovište.
Debljine materijala su prilagođene potrebama investitora i pravilima struke.

krovovi  sd susak dvorana